Có cặp nào nhưu mình không? đi tìm chỗ chụp hình cưới mãi chưa ra huhu ai biết chỉ với đi