Mình đã ko còn hứng thú với chuyện yêu đương Nữa. Chỉ mong có bạn nữ nào đó cũng như mình cưới cho xong nghĩa vụ. Cho tròn chữ hiếu. Cưới giả cũng đc mà hợp đồng cũng ok