Hii xin chào mọi người. Dạo này mọi người thế nào rồi ? Sức khoẻ, công việc, tình yêu ... Còn tôi có lẽ đã trở nên tốt hơn trong tình yêu, không còn mê muội và yếu đuối nữa. Sau những lần đỗ vỡ trong tình yêu như vậy nó sẽ làm chúng ta trở nên tốt hơn, có kinh nghiệm hơn trong tình yêu. Mọi người có nghĩ như vậy không.