mọi người cảm nhận sao vể người đàn ông đa tình.ma nói thiệt những anh chàng như thế lại được lắm người thích va iu lắm đó nha.(mình chẳng hạn :Laughing::cool::LoveStruc:)hì toàn thấy mọi người nói chuyện bùn nên mơ topic này ra cho zui va cho có chuyện đẻ bàn