Lượn qua nhiều top thấy nhiều cô xinh ngoan... mà vẫn than ế nên mình lập ra top này để các zai vào chia sẻ.