chẳng là thứ 5 này bé được tròn 1 tháng, nhưng người ta nói em là bé gài cần cúng trước 1 ngày. Em hoang mang quá. Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với.:-SChẳng là thứ 5 là bé được 1 tháng, mà người ta nói em là cúng đầy tháng cho bé gái thì phải làm trước 1 ngày. Em hoang mang quá! Mong các mẹ chỉ giúp. Em xin chân thành cám ơn


Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f854/cac-me-cho-em-hoi-cung-day-thang-be-gai-can-lam-truoc-1-ngay-phai-khong-1805992/#.UotDpCd1Sho


Nguồn: Webtretho.com


Chẳng là thứ 5 là bé được 1 tháng, mà người ta nói em là cúng đầy tháng cho bé gái thì phải làm trước 1 ngày. Em hoang mang quá! Mong các mẹ chỉ giúp. Em xin chân thành cám ơn


Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f854/cac-me-cho-em-hoi-cung-day-thang-be-gai-can-lam-truoc-1-ngay-phai-khong-1805992/#.UotDpCd1Sho


Nguồn: Webtretho.com