Em chào các chị,


Em lập topic này để chị em ta chia sẻ quan điểm lẫn chia sẻ kinh nghiệm yêu trai nhỏ tuổi hơn. Không hiểu sao hồi xưa em toàn quen trai già, giờ thì toàn quen trai nhỏ hơn, nhiều khi khốn khổ chẳng biết phải làm sao :((