HÃY YÊU BẰNG LÝ TRÍ ĐỪNG NÊN NGHE THEO CON TIM MÁCH BẢO NHÉ CÁC GIRL,YÊU PHẢI MẠNH MẼ,ĐỪNG BAO GIỜ PHẢI YẾU ĐUỐI NHÉ😁👍👍👍👍👍FITING😁👍👍👍👍