Tình hình là thế này: em thích 1 anh cũng chỗ làm. Em đoán chắc anh ấy cũng quý em (thích em hay không thì em cũng không chắc lắm). Chả biết thế nào mà trung thu vừa rồi, em nghỉ việc nên quyết định tỏ tình. Em nhắn tin cho anh ấy làm "em thích anh". Chắc anh ấy choáng quá nên mãi 30 phút sau mới nhắn lại, từ chối 1 cách nhẹ nhàng. Nhìn chung em không buồn tí nào, vì biết anh ấy vẫn available, mình vẫn còn cơ hội. Nhưng mà em rất băn khoăn không biết anh ấy nói riêng, và mọi người nói chung thấy thế nào về việc con gái tỏ tình trước ạ. Nhiều đứa bạn em thì xem đó là 1 việc đáng xẩu hổ (ặc ặc), có đứa còn phỉ báng em :lần sau tỏ tình đừng để bị người ta từ chối nhé ( ức chế luôn). Nhưng cũng có nhiều đứa ủng hộ.