,,Thật sự tớ đã nhớ cậu, muốn nói vs cậu nhiều hơn. Nhưng hết rồi, chắc là tới đó thôi nhỉ. Chưa phải là duyên,,, :(