Tôi và em yêu nhau bằng tinh yêu chân thật, nhưng bị cha mẹ em ngăn cấm dữ dội. Dù đã thưa chuyện rõ ràng, gia đình tôi đã lên tận nơi xin cho tôi đi lại với em, nhưng cha mẹ em vẫn một mực chối từ. Không chỉ cấm liên lạc, cấm đi lại, ông bà còn tìm mọi cách tách em ra khỏi cuộc đời tôi,ngăn cấm kg cho chúng tôi qua lại nữa!


Nhưng càng cấm, chúng tôi càng quyết tâm đến với nhau, không phải đơn thuần vì tình yêu, mà hơn thế, như một sự chứng tỏ để cha mẹ em hiểu: tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua mọi thứ, sự phản đối của cha mẹ em chỉ làm tăng thêm sự yêu thương của chúng tôi mà thôi!


Việc gì đến cũng sẽ đến,em tìm mọi cách trốn đi gặp tôi,và chúng tôi đã quan hệ với nhau. Và em đã mang thai em bé cho tôi nhưng tôi và em vừa lo, vừa mừng. Lo vì không biết em sẽ làm gì tiếp đây, lo vì tương lai bấp bênh, lo vì cha mẹ em cứ mãi nói ra nói vào. Nhưng chúng tôi lại thấy ánh lên một tia hy vọng, biết đâu, đứa con sẽ làm cho cha mẹ em hồi tâm chuyển ý.


Vì vậy, dù sợ nhưng em và tôi vẫn thu hết can đảm để nói với cha mẹ em,nhưng thật đau khổ tột cùng không những ông bà không hồi tâm chuyển ý, trái lại, còn nhiếc mắng tôi và em nhiều hơn. Dù ngay sau đó, gia đình tôi đã lên thưa chuyện xin cưới hỏi, dù chúng tôi đã hết lời van xin, dù em ra sức thuyết phục, và viện đủ lí dó, hai ông bà vẫn nhất quyết không. Ông bà còn tuyên bố và bắt em phải chọn: hoặc là cha mẹ, hoặc là tôi, không bao giờ có cả hai, khiến em không biết làm sao cho phải. ?


Chỉ có 1 lý do cha mẹ em không cho em đến với tôi là vì gia đình tôi kg được khá giả,không phải là dân thị thành,ông bà cho là con gái ông bà sẽ khô khi sống với tôi. Nhưng ông bà đâu có biết, tình yêu thương của ông bà đã khiến hai bên đau khổ gấp bội lần.


Yêu em, và lo cho em khi bụng mỗi ngày một lớn, sức khỏe không tốt, lại phải lo lắng đủ đường, nhưng tôi không biết làm thế nào cho phải. Tôi chỉ biết dành yêu thương cho em nhiều hơn, an ủi em nhiều hơn, và cứ năn nỉ cha mẹ lên nói chuyện với bố mẹ em lần nữa. Nhưng rồi, hai gia đình vẫn không có tiếng nói chung.


Giờ đây tôi thật sự phải làm thế nào đây?làm thế nào để có được em khi bào thai ngày 1 lớn!