tình hình là mấy hôm nay, nấu xong nồi canh bf mình giỡn nên đạp đổ, nên chân bị bỏng, nhìn ghê lắm @.@ , vừa bị xong alo mình, mình lo lắm, mà k có xún dc (vì ở xa quá ). thật sự thì con trai bị như thế bề ngoài k có gì, nhưng mình biết bf mình buồn lắm, đi xe bus đi học bị ngta đạp vô chân nữa chứ, giờ thì mình chỉ biết an ủi thôi, (dẫu sao thì có thể sao này sẽ để lại sẹo, nên bf mình cũng buồn). Mọi người ơi, giúp mình với, trong thời gian này mình k gặp được, nên mình cũng k biết làm sao nữa ,, vài hôm nữa mình mới xuống thăm được, k biết lúc đó mình nên nói gì, làm gì, mua gì nữa ( bf mình khó tính kinh ) :(