Tôi có khổ tâm riêng không nói thành lời. Tôi bán thân cho một và chỉ một người nữ.


Tôi rất biết quan tâm chăm sóc, tôi biết cười biết đọc tâm trạng đối phương. Biết kiếm tiền, biết làm việc nhà, nấu ăn chỉ một chút. Tôi biết chịu đựng, biết hy sinh.


Giá phải trả tùy thuộc vào sự nhạy cảm của đối phương sau 5 năm. Đau - nhớ - nước mắt - không cảm xúc. Tôi phải rời xa sau 5 năm.