Bạn nghĩ gì về những cô nàng không bao giờ biết "nhường" và luôn ngoan cố trong tình yêu?