Bạn nghĩ gì về đạo đức của những người phụ nữ yêu những người đàn ông đang có gia đình?:Thinking:


Xin lỗi là phải nói là đang chứ không phải là đã.