Bạn nghĩ gì về đạo đức của những người đàn ông đang có vợ nhưng vẫn thỉnh thoảng đi XXX bên ngoài?