Tính đến thời điểm này đúng 1 năm rồi đấy. Buồn lắm í. Cũng nhớ ... !


Chiều hôm trước ngồi cafe với thằng ku em, thấy người ý đi làm về, vẫn cái dáng vẻ tất bật, lúc nào cũng lật đà lật đật, dạo này cuối năm chắc cũng bận lắm.