các chị , các mẹ ơi em có chuyện bức xúc !


tình hình là ; người yêu em suốt ngày đi chơi với một bà chị nhận của anh ấy , bỏ bê em . ai đời tối thứ 7 thay vị ở bên cạnh em thì anh ta lại đi chơi với chị ấy . tần xuất thì khỏi nói luôn ; hôm trước gặp , sáng hôm sau gặp , tối lại rủ đi chơi ... mà chị ấy có gia đình rồi , chị ấy bị cuồng giai của em hay sao ấy ?