Mình xin lối các bác, sẽ có bác bảo không phải chuyện của mình lại bầy đặt nhiều chuyện nhưng quả thật mình nhìn tụi trẻ mình thương quá chỉ mong mẹ nào có hoàn cảnh.......


Vụ tai nạn kinh hoàng đã lấy đi những người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình anh để lại cho anh ba đứa trẻ, anh cần có người phụ nữ bên cạnh mình yêu anh và yêu thương những đứa trẻ. trong vụ tai nạn đó có cả anh và cả những đứa trẻ nhưng cũng rất may là cả anh và các cháu cũng đã binh phục. Hai cháu gái một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 1, còn cháu bé hiện giờ cháu được 18tháng. Còn anh(bạn thân của minh) anh sinh 72 dân design me nào hoàn cảnh, .......:Silly:mong tụi trẻ sớm có người phụ nữ chăm sóc.