Tình yêu đến với con người ta sao mà gắn vậy ?.trong hoàn cảnh của mình thì như thế này bạn ơi , ai mà đọc xong câu chuyện của mình thì cho mình một lời khuyên là phải làm thế nào nhé .Mình và anh ấy yêu nhau cũng được khá lâu rồi và thời gian bọn mình quen nhau cũng được hơn 2 năm rồi trong thời gian đấy mình và anh ấy cũng như bao đôi tình nhân khác cũng yêu nhau, hẹn hò , quan tâm chia sẽ , và quan trọng hơn là lúc đấy anh ấy yêu mình chân thành :LoveStruc:. khoảng 1 tháng gần đây anh ấy xa lạ với mình và giường như là không còn yêu mình nữa mọi khi bọn mình mà không gặp nhau thì có thể gọi điện cho nhau hay nhắn tin . nhưng bây giờ anh ấy không gọi điện và cũng không một lời nhắn tin cho mình , theo mọi người thì mình có nên gặp anh ấy để hỏi rỏ mọi chuyện vì sao mà tránh mặt mình và mình có nên hỏi anh ấy là còn yêu mình nữa không đây ?.