Chẳng là anh ấy là một khách hàng của công ty em.Qua một lần giao tiếp,em có giúp đỡ anh ấy một số việc.Anh biết em là đồng hương với anh nên anh muốn làm quen với em.Anh ấy là một khách hàng lớn của công ty em và là một người có địa vị cao trong xã hội.Nhiều lần anh ấy mời em đi ăn cơm bảo là để cảm ơn em.Nhưng em đều từ chối.Anh ấy bảo là con gái thì phải kiêu như thế à em?Qua tìm hiểu em biết anh ấy đã có vợ và con.Thực sự thì em không thích giao tiếp với người đã có vợ.Em cũng đã nói thẳng với anh là không phải cảm ơn em đâu và em cũng không thích gặp anh.Như thế thì có phải em kiêu không?Mọi người nghĩ sao khi làm quen với 1 người đã có gia đình?