Mình đang buồn vì gđ fản đối chuyện đó. Vào chia sẻ đi các bạn