Vũ trụ tình yêu nó rộng lớn lắm. Đợt rồi có bạn cmt trên youtube hỏi anh rằng làm sao để giữ được tình yêu bền lâu vì bạn cứ yêu mấy tháng là chia tay. Anh sẽ không chỉ cách làm sao, nhưng anh em ta cùng nhìn một bức tranh tổng quan hơn để khi tình yêu gặp khó khăn chúng ta bình an hơn mà đối mặt và vượt qua nhe hehe