nhờ các anh chị, các bạn giúp 2 đứa mình cùng sinh năm canh ngọ 1990, 2 đứa yêu nhau cũng được 6 năm rồi, giờ chuyển bị tiến tới hôn nhân, nhưng thấy nhiều người nói là 2 tuổi này cưới nhau không hợp, xin ý kiến mọi người xem tuổi canh ngọ có cưới được không, mình sinh 8-8(18-6-1990 âm lịch) còn người yêu là 15-2 (21-1-1990 dương lịch). cám ơn mọi người