[B


nếu lấy vợ mà chỉ để sinh con thì em không hào hứng lắm vì nuôi con khá vất vả cả vợ lẫn chồng, nếu sau này bảo con nuôi thì đến lúc đấy VN có hệ thống chăm sóc người già


lấy vợ mà chỉ để có người chăm sóc thì em cũng làm được vì em cũng biết nấu ăn , may vá


lấy vợ chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục thì em tháy diều đó không cần thiết , nếu biết kiềm chế thì sẽ quen không thấy bức xức nữa hoặc tự thỏa mãn


nếu lấy nhau vì tình yêu thì có người nói" hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" hơn thế nữa sau vài năm thi tình yêu sẽ nhạt dần trở nên nhàm chán, e lúc đó lại sinh nhiều chuyện phức tạp và cuối cùng là ly hôn


đôi khi em nghĩ rằng gia đình chỉ có chức năng là sinh sản nuôi dạy thế hệ sau đảm bảo giống nòi thôi, nếu không có thêm các quan niệm xã hội người ta ràng buộc thì chắc chả ai kết hôn"


Khái niệm tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là khái niệm xã hội người ta đặt ra để khuyến khích lập gia đình


:D:D:D:D:D