Xin hỏi BTC mình đang sài sudocrem nhưng thấy hũ là nắp bật chứ không phải là nắp có ren để vặn vào khi sử dụng để lọ được kín hơn. Vậy dùng nắp đậy của Sudocrem liệu có kín không.