Hè ở miền bắc vừa nóng vừa ngột ngạt vì độ ẩm tương đối cao. Mùa này mà đóng tã cho bé là rất dễ bị hăm, vậy làm cách nào để phòng hăm tã cho bé đây?