Em gái mình chuẩn bị sinh cháu đầu lòng nên có thắc mắc muốn hỏi chuyên gia xem giữa dùng bỉm và dùng tã lót cách nào hạn chế gây hăm da cho bé hơn?