Bé nhà em chỉ dùng bỉm về đêm và bé hay có thói quen ị ra bỉm. Tôi không hiểu sao mà cứ hễ dùng bỉm một thời gian là phần giáp hậu môn của bé đỏ ửng lên, mỗi lần như vậy tôi lại ngừng dùng bỉm cho bé và bôi kem skinbaby một thời gian khỏi rồi mới tiếp tục đóng bỉm? Không biết đây có phải là triệu chứng của bệnh hăm tã không? Và cách phòng tránh như thế nào để vừa dùng bỉm vừa không bị hăm tã?