Thỉnh thoảng, bé nhà em có nổi lên ở tay vài mụn đỏ nhỏ khiến bé hay gãi. Em có thể rửa sạch vết gãi và bôi Sudo Crem không ạ?