Chân - tay - miệng phát triển và lây lan khó kiểm soát, trở thành bệnh và là lỗi lo của các bậc cha mẹ. Cho mình hỏi, bệnh chân - tay - miệng có thể sử dụng Sudocrem không?