Hi mọi người, hôm nay em đọc mấy bài báo nói về việc Việt Nam rước xá lợi từ ấn độ về thờ ở chùa Bái Đính, em lại muốn tìm hiểu về xá lợi.


Có gõ trên gúc gồ thì đại ý nói rằng: xá lợi là phần còn lại sau khi hoả thiêu các đức phật đạt đến đắc đạo và có các hình dạng khác nhau, cứng như kim cương.


Vậy em muốn hỏi là tất cả các thứ này chỉ là truyền thuyết đúng không nhỉ? Có ai nhìn thấy xá lợi thật chưa? Hay chỉ là truyền thuyết thôi, ở việt nam và trên thế giới có nhà sư nào sau khi thiêu xong có xá lợi không (trogn thế kỷ 20 ý) hay chỉ có mỗi đức phật tổ thích ca mâu ni từ ngày xưa có 84.000 viên để lại cho các phật tử.


Mọi người trên này có tin là có xá lợi hay không hay nó chỉ là truyền thuyết thôi nhỉ? Bởi vì có thấy ai sau này khi viên tịch có xá lợi nữa đâu.