Những tâm sự thật lòng để bạn chia sẻ thì bị họ lôi ra làm trò cười. Họ dùng từ ngữ thiếu văn hoá rồi lại đổ lỗi mình ăn nói thiếu văn hoá ! Thực sự là ức chế !


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lyminmax