Chuyện là mình ký hợp đồng lao động với một văn phòng đại diện nước ngoài, trong đó có ghi vị trí của mình (không có mô tả công việc, vì vị trí cũng ngầm hiều về công việc). Khi mình làm được mấy tháng thì có hai bà bên nước kia sang, yêu cầu sếp chỉ định mình một vị trí A khác, có liên quan đến vị trí của mình. Tuy nhiên cũng là vị trí A đó, nhưng ở các công ty khác nhau thì khác nhau. Vì bên mình là công ty lớn bên kia nên họ đòi theo hệ thống toàn cầu của họ. Tất nhiên cũng không sao, vì công việc nào chả vậy trừ khi mình không có trình độ để làm, tuy nhiên trong đó có một điều khoản phải trực điện thoại 24/24, điều này quá cực đối với mình, thường thì trong trường hợp khẩn cấp mới có cuộc gọi, nhưng số hotline của mình còn phải sẵn sàng để nhận cuộc gọi từ bác sỹ, bệnh nhân,... thì làm sao kiểm soát được? Trong hợp đồng không có thỏa thuận này. Hai bà đó yêu cầu mình phải ký vào bản mô tả công việc để coi như là mình chấp nhận các trách nhiệm trong đó. Chỉ riêng công việc chính của mình cũng đã đủ vất vả lắm rồi, một mình mình phụ trách mấy chục sản phẩm, phải nói là bóc lột kinh khủng rồi. Giờ mình nên làm gì nhỉ:


- Nói thẳng với sếp của văn phòng đại diện (là người nước ngoài) các khó khăn của mình?


- Từ chối không làm công việc đó, không ký vào bản mô tả công việc?


- Cuối cùng là thôi ra đi?


Đau đầu quá các mẹ à.