Trước đây em cũng không hay để ý lắm đến mấy chuyện bói toán , tử vi lá số . Nhưng vài năm trở lại đây , có rất nhiều việc khiến em cũng hơi bị lung lay quan điểm. Hoặc giả khi em đang bực mình , bức bí vào làm một quẻ xâm , như lúc này quẻ xâm khuyên em nên lấy chữ " NHẪN' mà sống đợi thời cơ, lúc đó cũng thấy nhẹ lòng đi chút ít . Thành ra em nghĩ bói toán tử vi cũng giống như một kiểu tôn giáo như đạo phật hay các đạo khác , giúp con người cân bằng khi mất phương hướng , tuy nhiên nếu quá đà thì sẽ trở thành mê tín .


Không biết mọi người có cùng quan điểm với em không vậy ?