Tuổi cứ một ngày một lớn mà chẳng biết phải tìm ai để bầu bạn nói chuyện.


Còn rất nhiều đàn ông đến thế mà sao em vẫn chưa tìm được ai?


Các anh có thể giúp em giới thiệu nơi nào tìm bạn được không?