Các mẹ ơi chia xẻ cũng mình với, có ai như này ko, mình đang chẳng biết tin vào cái j nưã. Bình thường kì kinh của mình là 29 hàng tháng, tự nhiên thág 5 lại bị ngày 19 tức là sớm 10 ngày. Thế là chẳng biết đường mù nào mà llần nữa. Hai hôm nay thấy bụng lâm râm và ngực đau, mua que thử thấy V2 mờ, nhưng v2 lên ngay trong quá trình thử nhé, ko phải chờ sau 5 phút đâu, nó.mờ nhưng mọi người mình nhờ xem vẫn nhìn thấy rõ cơ. Sáng nay thử Bêta Hcg thì có 0,1 thôi, tiu ngỉu mà chẳng hiểu, mà mình thử quicktic 4 que kết quả như nhau. Giúp mình với, có hi vọng j ko?