Cái gì cũng vào google để ....search....


thượng vàng hạ cám....


đồ ăn thức uống....


học hành sách vở bút thước.....


bánh trái hoa quả....


đồ cũ đồ mới...


bệnh tật thuốc men....


vui buồn cáu bẳn...


cô đơn cũng vào google gõ 2 chữ "cô đơn" ke ke ke :Drooling:


Đến cái form Invoice, contract.....gi gỉ gì gi cũng vào google...


Chồng nhờ mấy việc cũng vào google tìm cách rồi mới làm


hịc


lệ thuộc quá


có mẹ nào như tui không dị????