Có rất nhiều khái niệm về ng phụ nữ đẹp nhưng mình thấy có rất ít khái niệm hay định nghĩa về 1 ng đàn ông đẹp.Đàn ông sự nghiệp là chính(trai tài) nhưng nếu vừa tài vừa sắc nữa thì còn gì bằng đúng hok các bạn.


Vậy theo các chị thế nào là ng đàn ông(con zai) đẹp thời @???