Người phụ nữ khôn ngoan là người thành công trong cuộc sống. Mọi người nghĩ thế nào là người phụ nữ khôn ngoan?