Mình nghe người ta bảo khi con gái đang trong ngày đèn đỏ (kinh nguyệt) thì đụng vào giấm ăn hoặc cơn mẻ là sẽ bị hư. Hoặc 2 người quan hệ mà chưa cưới trong nhà ở thì nhà đó làm cơm mẻ hoặc yogurt (ya-ua) cũng sẽ bị hư. Thật hư thế nào vậy các bạn