Em đang rất buồn, lang thang trên mạng tìm thông tin, em có vào " Webtretho". EM dọc được rất nhiều lời tâm sự rất hay có thể nói nó cho em thêm hy vọng. Em lấy chồng được 2 năm, lần đầu em thái được 7 tuần thì bị lưu, em đi tiêm vacxin phòng bệnh, em đã cẩn thận quá kế hoạch những 01 năm. Sau đó em thả được nửa năm mà vẫn chưa thấy gì, nhà chồng thì áp lực, nên em rất buồn. Hôm qua em nói mãi chồng em mới chịu đi khám, nhưng nói thật với cả nhà khi em cầm kết quả của chồng em trên tay em đã rất buồn và thất vọng, khi đó trong đầu em đã có ý nghĩ em sẽ đưa kết quả đó cho mẹ chồng em xem, vì mẹ chồng và mọi người nhà chồng luôn nghĩ tại em mà vc em vẫn chưa có baby. Kết quả cho thấy ox em tinh trùng yếu.đVC em đang rất buồn, em viết những dòng tâm sự này mong có chị nào cung trường hợp như em có những kinh nghiệm chia sẻ cho em với, em đang rất mong có baby. Em cảm ơn cả nhà trước.