Lang thang trên facebook không phải hoàn toàn vô bổ mà nó có thể giúp mình hiểu nhu cầu xã hội cần gì ở người làm y tế.


Cũng như post trước về "Truyền hình Việt Nam và Nhật Bản chiếu chương trình gì?", các bạn than rằng trang Y học cộng đồng (http://yhoccongdong.com/vi/) hay các trang đọc sách y sinh (http://www.docsachysinh.com/author/nguyen-phuoc-long/) rất hay và cần thiết như thế mà không có ma nào xem. Trong khi cái ông Thích Vét Tủ hàng ngàn cái like, mình còn thấy 1 em thầy chùa mỗi ngày ẻm thay hình avatar đẹp "chai" của mình cũng có hàng trăm comment và hàng ngàn like. Xã hội này loạn rồi chăng?


Nếu hiện tượng đó lẻ tẻ ở báo lá cải thôi chứ báo chính thống và truyền hình không truyền tải kiến thức cho người dân để nâng dân trí lên thì dân ta còn nghèo mãi.


Lạc qua face của một Cô Giáo cho thấy nhu cầu để nâng kiến thức của dân rất cần thiết. Ví dụ xử trí "first aid" của bỏng trong dân ta ra sao? Có dùng nước làm mát trước hay không hay dùng xử trí theo dân gian?


Từ các câu truyện trên nhóm Online Research Club (http://www.onlineresearchclub.org/) bắt đầu góp 1 tay vào chương trình "Educational Program" bằng nghiên cứu và phổ biến kiến thức tận tay người dân.
Mỗi người góp 1 tay nào!


Các bạn sinh viên Y, Y Học Cộng Đồng và Y học dự phòng đều thích hợp, ngay cả Y1 đều có thể tham gia.
Các bạn khác ngành đều tham gia được vì cần các bạn đánh giá xem các nhân viên y tế hành văn có hiểu không.