Mình vừa gửi một bài lên diễn đàn, sau một hồi không thể tìm lại được. Mình là thành viên mới chỉ đang tìm hiểu cách tham gia diễn đàn thôi. Các bạn có thể chỉ cho mình cách tìm lại được không? Cảm ơn nhiều.