Em sn 87,Đinh Mão. Zai nhà e 88. Bọn e đang tính là đầu năm 2013(e 27t) là cưới.


Nhưng hôm nọ e có đọc đc là năm tam tai của e là tỵ, ngọ, mùi nên k bít có ảnh hưởng gì đến việc cưới xin k?


Và năm sau e 26 Kim Lâu, e nghe bảo qua sinh nhật là có thể cưới đc, pải k ạ?