Có ai từng rơi vào cảm giác khi ngồi cạnh bố của mình thì không biết nói gì không?