Em ko hiểu biết về luật lắm, muốn tìm câu trả lời, các bố các mẹ chỉ bảo giùm em với ạ.