Tâm Linh Tạo Hóa ( TLTH ) đã sinh ra mọi thứ trên thế gian này. TLTH đã cho vạn vật sự hấp dẫn, những nguyên lý định luật hẳn hoi và rạch ròi...TLTH cũng có quyền chi phối đặt để mọi việc theo cái cách đặc biệt mà vạn vật phải tuân theo, torng đó có nhân loại, Từ cái thưở ban sơ khởi đầu của loài người chắc chắn sẽ không thể nào giống như xã hội ngày nay có văn hóa, khoa học tri thức, chính trị... TLTH đã cho thế gian không gian và thời gian và nhân loại đã tạo ra những giai đoạn lịch sử theo cái cách sắp đặt của các Đấng Bề Trên.


TLTH đã chi phối và sắp đặt toàn bộ những vấn đề của một con người, một gia đình, một xã hội, một chủng tộc hay sắc tộc..


TLTH hiển nhiên đã tồn tại trước vạn vật và rõ ràng hiện hửu bao bọc quanh nhân loại và vũ trụ. TLTH thật sự chi phối và quyết định toàn bộ những vấn đề của vũ trụ và thế gian này.


Giả thuyết ở đây sẽ cho thấy rõ hơn về sự hiện hửu của TLTH nếu như loài người trở thành một dạng siêu vật thể có thể tồn tại và bất tử dưới mọi hình thức, thì có lẽ đến ngày nay con người đã khác hẳn . bạn thử tưởng tưỡng xem thế nào ?


Vấn đề chia sẻ ở đây là liệu nhân loại có quyền quyết định và lựa chọn theo cái cách của riêng mình? hay là nhân loại đang tiến hóa theo những nguyên lý định luật tự nhiên?Đôi khi chúng ta cứ tưởng có quyền quyết định và chọn lựa mọi thứ, nhưng rồi tham vọng không theo như ý thì lại than Trời trách Đất. Đó có phải con người có quyền tối cao?


TLTH có quyền định đoạt sự sống sự chết của 1 con người, 1 nhóm người hay nhiều người cùng lúc. Nhân loại dám ai có quyền như thế bao giờ?


Hiểu biết hơn về những gì mà TLTH ban tặng, con người sẽ ngày càng tiến bộ, văn minh và yêu thương nhau hơn..


Vài điều tâm sự mong gởi đến quý vị gần xa!