Mình lên facebook thấy người ta quảng cáo rằng phòng khám da liễu ò skin tốt lắm. mấy chị em cho mình hỏi có ai đi chưa vậy. Gần đây, mình bị mụn nhiều lắm, khổ tâm ngại tiếp xúc và găp gỡ ra ngoài lắm rồi :((:((:((:((