MOBILECRM này thật sự rất có ích cho điều hành lĩnh vực bất động sản,đang có chương trình khuyến mãi 20%,khuyến mãi có giới hạn,các bác vào xem và theo dõi .Phần Mềm Kinh Doanh Bất Động Sản Toàn Quốc | Phan Mem Kinh Doanh Bat Dong San Toan Quoc